Conferencia de José Ramón Ezquer: “Vida y obra falangista en Extremadura de Eduardo Ezquer”.

https://youtu.be/oMNQjAQHQjE

***

Conferencia de Cesáreo Jarabo: «La Inquisición Española».

https://youtu.be/JzrFu0L9uHY

***

Conferencia de Juan Domingo Martínez: «Historias de un falangista en América”.

https://youtu.be/g6t5WRko-2M